MTÜ SVSS Linguajet Mnemo Kool

Kvaliteedi tagamine

Põhialused1. Üldsätted

Täiskasvanute koolituse seadusest (2015), MTÜ SVSS Põhikiri ja arengukava

 

2. Õppekavad

 Õppekavade koostamisel juhindume täiskasvanute koolituse seadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi juhendmaterjalist ja õppija vajadustest. Läheneme õppijale individuaalselt, koostades igale õppijale individuaalse õppekava. Õppekavades käsitletavate teemadega on võimalik tutvuda menüüpunkti all „Õppekavad“.“ Avatud koolituste puhul avalikustame õppekavad meie veebilehel.  

 

3. Koolituse väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel väljastame Tunnistuse, kui õppija on materjali omandanud. Kui kursus või treening jäi pooleli, väljastame sellekohase Tõendi. Lõpetamise aluseks on minimaalne osavõtt koolitusel, see on 90 metoodilist tundi (igale õppijale see arv määratakse individuaalses graafikus). 

 

4. Koolitajad

Koolitajad on MTÜ SVSS poolt väljaõppe läbinud ja Tunnistust omavad õpetajad/treenerid. Nad oskavad iseseisvalt läbi viia kõik avaldatud kursused. 

Erikoolitusel kaasatud koolitajajatel on vastav haridus, kvalifikatsioon ja kogemus, mis kindlustab koolituse kvaliteedi. Selle kohta infot avaldame konkreetse kursuse kohta kodulehel info.

 

5. Õppekeskkond

Proovitund viiakse  läbi ruumides, kus on tagatud võimalused õppimiseks  ja meeldiv keskkond, mis on käesoleva õppemeetodi eeliseks- vaikus, värske õhk, turvaline ruum või õppeklass. Õppeklassi ja konverentsi ruumide kasutamise puhul on vajalikud toolid, pabertahvel või projektori kasutamise võimalus õppemeetodiga tutvustamiseks. Edaspidi isiseisvaks tööks on vajalik arvuti kasutamise võimalus või videotehnika. Juhul kui õppija valib koduõppe, siis seal peab olema võimalus oma arvuti- või videotehnika kasutamine, mugav tool ja kirjutuslaud. Piisavalt värsket õhku ja vaikus õppimisajal. Vaadake pildid selle artikli kohal.

 

Ühes rühmas õppijatel ei pea olema samad eelteadmised ja oskused. Töökäigus nad omandavad vajaliku taseme. Iga päev grupige võivad liituda uued õppijad, nii algajad kuid edasijõudnud. Nad teevad oma treeningutsükli ja lõpetavad kursust oma graafiku alusel. Enne grupitööga liitumist on tarvis õppijal proovitunnis/ seminaris osa võtta.


Proovitundi on võimalik teha Skypis ja /või teiste IT akende keskkonnas. 

Iseseisvaks treeninguks väljastame mälupulgad programmiga ja pabermaterjali enesekontrolliks.

 

 Õppeklassis ja selle kõrval peab olema piisavalt vaikne, et õppija saab lõdvestuda ja tda ei segaks välishääled või muusika. Ruumide valiku eeliseks on värske õhu olemasolu, sest mälutreeninguks on seda eriti vajalik. Keskmiselt ühe inimese kohta on soovitav vähemalt 3 m2 pinda,  ventilatsioon või avatavad aknad.

Suurtes saalides koolituse läbiviimiseks on vajalik ka suurem ekraan (kinosaali põhimõte). 

Väikestele rühmadele treeningu-koolituseks on tarvis õppeklass ja kõrvalruum, kus uuele õppijale tehakse proovitund ja pisteline teadmiste kontroll. Kui rühm kasvab suuremaks, siis võetakse ruume lisaks, st see võimalus peab teoreetiliselt vajadusel olema.

 

6. Tagasiside kogumine

Tagasiside ankeetid annavad ülevaade kursuste kvaliteedi parandamiseks.  Isikuandmeid töödeldakse Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel. 

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Proovitunnis või seminari ankeedis palume kirjutada nimi, elukoht, e-post, telefon ja isikukood, emakeel ja keelte valdamise enesehinnang (suhtlen, saan aru, räägin vabalt, tahaks õppida). See on vajalik dokumendi vormistamiseks ja aruannete tegemiseks.

Обновлен 03 дек 2017. Создан 30 ноя 2017