MTÜ SVSS Linguajet Mnemo Kool

Kursus "Treenime mälu ja õpime keeli"

IndividuaalneTreenime mälu ja õpime keeli. 


Sihtrühm: Täiendkoolitus õppijatele, õpetajatele ja projektijuhtidele, kandideerijatele.

 

1. Kiirkeeleõppe trenasöör. Õpetatavuse koeffitsiendi mõõtmine 

2. Neirolingvistiline psühholoogia automaatsete reaktsioonide saamiseks õppimisel 

3. Ajaressursi optimeerimine 

4. Matemaatiline lingvistika-grammaatika võte. Tõlkimine 

4.1. Baassõnavara erinevus keeltes 

4.2. Kiirõppe tehnika, IT abiks.

5. Mnemo meetod. Eesti keel 8 nädalaga

5.1.Mida peab tegema, et jääb õpitu jääks mällu. Tänapäevased praktilised kogemused 

5.2. Keelebarjääri ületamine. Kuidas hakata rääkima võõrkeeles 

6. Kuidas õigesti raamatuid valida ja lugeda õppimise ajal 

6.1. Eksamid ja hindamine 

6.2. Arvestus 

 

Praktika:

1. Kiirlugemise proovitund 

2. Kiirkeeleõppe proovitund 

3. Koormuse määramine 

4. Eesti või teise keele baassõnavara ieseseisev omandamine Mnemo meetodil 

 

NB! Igale osalejale koostame individuaalse õppekava ja anname valida, millises keeles sõnavara ta soovib omandada mälutreenasööriga; valikuks on eesti-, vene-, inglise-, saksa-, soome-, läti- keeled.

Soovi korral koolituse käigus võib lisada teise keele trenasööri. Näiteks - algul eesti keel vene keele baasil ja siis inglise keel eesti keele baasil.

 Обновлен 03 дек 2017. Создан 06 окт 2017