MTÜ SVSS Linguajet Mnemo Kool

Parima teenindaja kursus - individuaalne õppe

kui juba töötate või tahate saada hotelliteenindajaks, SPA teenindajaks, infopunkti teenindajaks, letiteenindajaksParim teenindaja kursus,

 

120 ak. tundi, 60 ak.tundi praktika, 30 ak.tundi lõputöö. 

 

Sihtgrupp:

Teeninduses ja hotellinduses lihttöötajad, keskastme juhid, õpilased ja üliõpilased, kandidaadid, töötud (kes tahavad teeninduses töökohta), teeninduse valdkonna õppejõud, teised soovijad.

 

1. Olla esindaja.  Britti mudel motivatsiooni kujundamisel 

2. Inimfaktor – meie ressursid ja allikad

3. Oma energia andmine, võtmine ja kaitsmine

4. Töö letis (hotell, kauplus, kassa, infopunkt) 

5. Töö tagaplaanis (kontor, ladu, majapidamisruum, transport, IT ja muu) 

6. Müük kui tulu allikad 

7. Kvaliteedi nõuded:

- hotellinduse normid ja tärnid 

- laagrid, telkimisplatsid, normid, kogemus Eestis 

- turistidele suunatud teenindus 

- siseturismi korraldamine 

- muud - 4 ekskursiooni

- eenindaja roll ja vastutus 

Kontrolltöö 

 

8. Keelte valdamine – aju areng ja kommunikatsiooni võti

9. Kiirteenindus. Konsjerz-teenus. Hinna kujunemine. 

10. Täiskasvanute koolitus, iseseisev õppimine, karjääri planeerimine. 

11. Palk ja selle suurendamine. Projektijuhtimine. 

12. Oma maine hoidmine. „Raske” klient või „mina oskan!„  

13. Suhtlemine on energia kulu. Kuidas endale abistada-haigestumise profülaktika  

14. Passiivne ja akiivne hoiak. Käitumise mudelid ja meie valik 

15. Ise endale tööandja. Võimalused ja seadusandlus 

16. Keskastme juht, mis muutub ametikõrgendusega 

17. Väikeettevõtte juht. Vastutus ja vabadus                                                                                  

18. Parima teenindaja tunnused. Kvalifikatsiooni standardid Eestis 

Arvestus 

 

Praktika ja lõpetamine:

1. Suhtluspraktika- lasteaed, lastetuba või kool – raamatude lugemine, arendavad mängud

2. Müügipraktika – ettevõtetes (kokkuleppel)

3. Hotellipraktika 

4. Seminari praktika- assisteerimine 

5. IT praktika – webilehe loomine 

6. Kaardistamine- teenindus turistidele. Lõputöö - Iseseisev + juhendamine 

 Обновлен 03 дек 2017. Создан 13 апр 2017