MTÜ SVSS Linguajet Mnemo Kool

Mnemo mentori koolituse õppekava
Linguajet Mnemo kooli mentorite koolitus: 

40 akadeemilist tundi teooria ja 40 akadeemilist tundi praktika:

 

1.Õppimismotivatsiooni võimendamine. Mr. Britti mudeli informatsiooni protsesside juhtimine.

2.Mälu treeningu kaasaegsed võtted: kiirkeeleõpe, kiirlugemine, fotolugemine jne. Proovitund.

3.Klienditeeninduse standardiseerimine ja taseme hoid.

4.Positiivse keskkonna loomine õppeklassis. Alfa sagedus.

5.Kalkulatsioonid. Hindade kujunemine. Praktiline töö. Isemajandamine.

6. Sümbolid, värvid, lõhnad ja teised mõjufaktorid.

7.Reklaam ja ärisaladus. Juriidiline abi. Tegevuse väärtuse tõstmine: Kaubamärk, intellektuaalne omandus, sertifitseerimine, stardartiseerimine jne.

8.Neuro-lingvistiline psühholoogia. Reflekside kujunemine, et oleks õppitud.

9.Klientide liigitamine, sihtgrupi valimine.

10.Tööprotsessi logistika. Partnerlus. Turuolukorra tundmine.

11.Intellekti areng, mälu, mõjufaktorid (aju lained, kultuurilised pärandid, riigi  koolituse standardid, taust, autogeense treeningu alused, traditsioonilised

treeninguviisid jne.)

12.Meeldejätmisespordi nominatsioonid ja reeglid.

13.Retoorika, külalislahkus, lingvistika. Presentatsioon. Praktiline töö.

14.SWOT ja statistika analüüs ja kasutamine. Projektide kirjutamise „kondikava“.

15. Keeleõpe kiirmeetodil „Mnemo25“ 12- aastane kogemus Eestis. Proovitund.

16. Inglise keel – kiirkursus 90 ak. Tundi

17. Projektijuhtimise alused.

 

Praktika :

Seminarides osalemine – 6 ak. Tundi

Seminaride korraldamine  - 8 akad. Tundi

Metoodiline töö –laste kirjastusega lastevanematele tutvumine – 8 x 3 = 24 akad. Tundi

Lugemise organiseerimine lastele – 2 ak. Tundi.

 

Sihtrühm: õpetajad, metoodikud, regioonide arendajad, projektijuhidОбновлен 13 апр 2017. Создан 11 апр 2017