MTÜ SVSS Linguajet Mnemo Kool

Kursus "Mälutehnika Mnemo - meetod" (Mnemo metoodikute väljaõpe)

Õpetajale, koolitajale, partnerile, edasimüüjale täiendkoolitusMnemo metoodikute väljaõpe: 

40 akadeemilist tundi teooria ja 40 akadeemilist tundi praktika: 

Igale õppijale mälutreeningu õppekava kohandatakse eraldi.

 

1. Õppimismotivatsiooni tõstmine. Mr. Britti mudeli informatsiooni protsesside juhtimine.

2. Mälu treeningu kaasaegsed võtted: kiirkeeleõpe, kiirlugemine, fotolugemine jne. Proovitund.

3. Klienditeeninduse standardiseerimine ja taseme säilitus.

4. Positiivse keskkonna loomine õppeklassis. Alfa - sagedus.

5. Kalkulatsioonid. Hindade kujunemine. Praktiline töö. Isemajandamine.

6. Sümbolid, värvid, lõhnad ja teised mõjufaktorid.

7. Reklaam ja ärisaladus. Juriidiline abi. Tegevuse väärtuse tõstmine: Kaubamärk, intellektuaalne omandus, sertifitseerimine, stardartiseerimine jne.

8. Neuro - lingvistiline psühholoogia. Reflekside kujunemine õpitule toetudes.

9. Klientide liigitamine, sihtgrupi valimine.

10. Tööprotsessi logistika. Partnerlus. Turuolukorra tundmine.

11. Intellekti areng, mälu, mõjufaktorid (aju lained, kultuurilised pärandid, riigi koolituse standardid, taust, autogeense treeningu alused, traditsioonilised treeninguviisid jne.)

12. Meeldejätmisspordi nominatsioonid ja reeglid.

13. Retoorika, külalislahkus, lingvistika. Presentatsioon. Praktiline töö.

14. SWOT ja statistika analüüs ja kasutamine. Projektide kirjutamise „kondikava“.

15. Keeleõpe kiirmeetodil „Mnemo25“ 12- aastane kogemus Eestis. Proovitund.

16. Inglise keel – kiirkursus 90 ak. tundi

17. Projektijuhtimise alused.

 

Regioonides saame kokku kord kolme nädala jooksul a´- 6- tundi, teeme loengud, anname iseseisvaks tööks ülesanded. Koolituse kohaks valime soviva ja nõuetele  vastava õppeklassi või koolituse ruumi majutusasutuses. Koolituse keeleks on eesti keel, vajadusel ja kokkuleppel võime viia koolituse läbi inglise- ukraina- või vene keeles (vajadusel tellitakse sünkroontõlge lisaraha eest ). Hinnale lisanduvad vajadusel transpordi ja majutuskulud.

 

Praktika :

Seminarides osalemine – 6 akad. tundi

Seminaride korraldamine  - 8 akad. tundi

Metoodiline töö – lastekirjandusega tutvustamine lastevanematele – 8 x 3 = 24 akad. tundi

Lugemise organiseerimine lastele – 2 akad. tundi.Обновлен 03 дек 2017. Создан 11 апр 2017