MTÜ SVSS Linguajet Mnemo Kool

Töötukassaga koostöös

selgitamiseksMTÜ SVSS Mnemo kool korraldab:


1. Treeningu inimestele, kes tahavad kiiresti omandada tööle minekuks võõrkeeled ja ühtlasi parandada õppimise suutlikkust ja mälu. Osa võtta võivad inimesed, kes alustavad nullist või edasijõudnud. Palun vt. artikkel " Treenime mälu ja õpime keeli" / rühmale

120 ak. tundi,  Igale õppijale mälutreeningu õppekava korraldatakse eraldiSihtrühm: Täiendkoolitus õppijatele, õpetajale ja projektijuhtidele, 

 

2. Mnemo metoodiku väljaõpe. Metoodikud hakkavad Mnemomeetodit edasi levitama ja arendama. Nad viivad läbi tutvustusseminarid asutustes ja Eesti regioonides individuaalseid proovitunde ning Mnemo-võistlusi. Täpsemalt palun lugege artikkel: Linguajet Mnemo kooli õpetaja koolitus: 

40 akadeemilist tundi teooriat ja 40 akadeemilist tundi praktikat, Kokku: 80 ak tundi. Igale õppijale mälutreeningu õppekava korraldatakse eraldi.

Sihtrühm: õpetajad, metoodikud, regioonide arendajad, projektijuhid, partnerid, edasimüüjad.

 

3. Mnemo-meetodi tutvustuse teeme individuaalselt või seminari vormis mitmele inimesele.

Töötukassa poolt inimestele on see tasuta.

Selleks kohtume soovijaga kokkulepitud kohas või korraldame motivatsiooni seminari tema töökohal. Motivatsiooni seminari - tutvustust võime korraldada ka ettevõtetes, asutustes, koolides ja omavalitususe õppeklassides, kus igaüks saab meetodiga tutvuda ja vajadusel kohe alustada õppimist. 

Vt. palun artikkel "Eesti keele õpijale toeks".

3-4  akadeemilist tundi ja 2 treeningut. Maksumus 12 EUR / osaleja.

 

4. Koolitame teenindajaid või selle ala valinud soovijaid. Õppekava läbinud saab arusaamise isiku tähtsusest müügiprotsessis, olles riigi esindajana rollist ja õpib iseendaga hakkama saama töökeskkonnas. Palun detailsemalt lugeda artiklis : Parima teenindaja kursus  Sihtgrupp: hotelliteenindajale, infopunkti teenindajale, letiteenindjale või taolise töö kandideerijale. Igale õppijale mälutreeningu õppekava korraldatakse eraldi.
120 ak. tundi, 60 ak.tundi praktika, 30 ak.tundi lõputöö, 

 

Üldjuhul mälutreening tehakse keeletrenasööride abil. Neid renditakse välja treeningu ajal igale osalejale, kes on avaldanud soovi treeningut alustada. Mälutrenasöörid sisaldavad ka keele arendamise võtteid: eesti keel (vene keele baasil), eesti keel (vene + inglise keele baasil), eesti keel (vene + ukraina keele baasil), iglise keel (vene keele baasil), soome keel (eesti keele baasil), saksa keel ( vene +  eesti keele baasil), läti keel ( vene keele baasil). Neid saavad edukalt kasutada kõik, kes tahavad kiiremini omandada suhtluse taset, lugeda lihtsaid tekste ja rääkida B2 tasemel. Palun tutvuge õppekavaga artiklis: "Koolituse üldkava: Keeleõpe mnemo kiirmeetodil". 

 

Plaanis ka hiljem taotleda koolitusluba. Õpetaja on läbinud täiendkoolituse "Eesti keele õpetamine teise keelena".

 

Töötukassa kaudu tulnud õppijatele kursuse alguse määrame vastavalt  töötukassa kodulehel avaldatud kuupäevale. Soovitame vähemalt 15 päeva ette registreerida ennast töötukassa kodulehel väljavalitud kuupäevale. Küsimuste korral või abi vajamisel võite helistada meile ja aitame Teid vormistamisel.

 

Õppija koolituselt välja arvamise tingimused ja koolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord, õpetasu maksmine, koolituse katkestamisest ja vaidluste lahendamisest on kajastatud individuaalses teenuse osutamise lepingus, mis sõlmime iga õppijaga enne koolituse / treeningu alustamisest, kui koolitus/treening on pikkem kui 4 akadeemilist tundi. Koolituse lõppedes väljastame Tunnistuse.

 

Mõned väljavõtted Teenuse osutamise lepingust: 


"Pärast proovitunni läbimist tasub Teenuse saaja Teenuse maksumuse Teenuse osutaja arvel näidatud rekvisiitidele. Juhul kui pärast Teenuse maksumuse tasumist Teenuse saaja omal soovil ei asu osalema õppetöös, teenuse maksumust ei tagastata."


"Juhul kui Lepingu kestvuse ajal Teenuse saaja teatab enda haigestumisest või ootamatust välisreisist, pikendatakse Lepingut nimetatud asjaolude kestvuse ulatuses."


"Pooltel ei ole õigust anda üle Käesolevaga Lepingu õigused kolmandale poolele ilma kirjaliku nõusolekuta Poolte poolt.

Lepingu täitmisel ja vaidluste lahendamisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest."

 

 

Koolituse maksumust võib muuta sooduskampania käigus, mille kohta jälgige meie uudiseid.


Koolituse kohaks võib olla ka kodukoht, kui on selleks olemas vajadus ja vastavad tingimused. Enamasti on see raamatukogud või koolituse ruumid majutusasiutustes. 

 

Hinnadele ei lisandu käibemaks.

 

Igale õppijale koostame individuaalne õppekava vastavat võimalusele ja vajadusele. Samas järgime töötukassa nõudmisi vormistamise osas. Infot selle kohta võite saada konsultandi abil ja töötukassa kodulehel www.tootukassa.ee.


 Обновлен 03 дек 2017. Создан 11 апр 2017