MTÜ SVSS Linguajet Mnemo Kool

Linguajet Mnemo School
Tallinn, Estonia
Järveotsa tee 3-51
E-Mail
E-Mail
Телефон+372 514 4679
Телефон+372 555 75 069
Skypelinguajet
Веб сайт linguajet.io.ua
Веб сайт linguajet.talr.eu
Facebook Facebook
Google+ Google+


UUDISED: Alustame VARSTI!

 

Kiirlugemise individuaalne kursus (mitte diagonaallugemine)

 

Kiirlugemise oskuste omandamine, intellektuaalse suutlikkuse parandamine, mälu ressurside suurendamine, üldreaktsiooni korrektsioon.

 

Kellele on kiirlugemise kursust vaja:

1. Kõik need, kellel on vajadus omandada kiirlugemine lühikese aja jooksul.

2. Kes soovib arendada oma mälu.

3. Võõrkeelte õppijad

4. Koolitus- ja õppeasutused (aastane litsents)

 

Lugemise kiirus suureneb vähemalt 2...10 korda. Mälumaht -  vähemalt 2..5 korda.

 

Vajaduse korral viime kursusi läbi üle Eesti.

 

Tavalislt emakeeles inimene loeb ema keeles normaalse kirusega 250-350 sõna/minutis, alla selle loetakse luemiskiirus nõrgaks, halvaks.

Niisama mõõta lugemise kiirust ei ole mõtet, sest lugemise kiirust peab oskama treeninda.

 

Võõrkeeles lugemisel esialgu meie lugemise kiirus on nõrk, aga jätkates lugemist jõuab see emakeele lugemiskiiruse tempole.

 

Teadlased räägivad, et meie motoorika on sama kiire kui kiiresti reageerime sümbolitele, ehs loeme. S.t. kui tõstame lugemise kiirust, siis tõuseb ka reaktsiooni kiirus. 

 

Meie kooli  teeningu ruum on virtuaalne ja meie instruktorid abistavad Teid. 

 

Tulge ka proovima! Proovitunni maksumus on 12 eurot. Info: tel 51 44 679 ja e-mail: linguajet@gmal.com

 

Kursuse hind on kokkuleppel.EKSPRESSMETOODIKAT MNEMO25 KASUTAV  KEELEÕPPE KIIRKURSUS mälu suutlikuse parandamiseks

Metoodika Mnemo25
Metoodika seisneb selles, et õppematerjal jäädvustub koheselt mällu ja maksimaalne tulemus saavutatakse

60 tunniga, võrreldes teiste meetoditega säiluvad teadmised mälus tunduvalt kauem.

Mnemo25 on tõhus ja õppimisrõõmu pakkuv kursus võõrkeelte ja muu mahuka teabe õppimisel.
Mnemo25 talletab teabe Teie alateadvusesse ja viib selle siis alateadvusest teadvusesse.
Mnemo25 tõstab oluliselt õppimiskiirust.
Mnemo25 aitab Teil ületada võõrkeele kasutamisel tekkivat psühholoogilist barjääri.
Mnemo25 võimaldab Teil õpitut kohe kasutada.
Mnemo25 meetodi puhul olete õppeprotsessi peremees, õppides ainult Teile sobival ajal ja kohal!
Mnemo25 annab võimaluse omandada hulgaliselt teavet, tõstes samas Teie IQ-d,

milles võite veenduda kursusele läbitud testide abil.

Mnemo25 saadaolevast parim. Õpetaja juhendab kogu õppeprotsessi.
PROOVITUNNIS VÕITE VEENDUDA, et pakume Teile KÕIGE KIIREMAT JA KINDLAMAT moodust

võõrkeele omandamiseks!

      Proovitunni maksumus on 12 eurot,( töötukassas arvel osalejatele on proovitund tasuta).


Mida arvavad meie kursuste läbinud:


Riina:  Meeldiv oli kiirus, varem ei uskunud. Sain olla oma aja peremees, lihtsus kasutamisel, õppisin puhtalt hääldama. 


Nadezdha: Oli võimalus saavutada väga kiiresti sama tulemus, millele varem kulus mitu aastat. Kasutasin õpitut materjali koheselt töös.Sain võimaluse aru saada ja suhelda õpitavas võõrkeeles. Oli lühikene periood adaptatsiooniks Mnemo25 kasutamisel. Meeldis kiirus, lihtsus,meeldiv teenindus.


Illimar: Minule kõige enam meeldisid järgmised Mnemo25 eelised (võrreldes teiste õppemeetoditega): võimalus olla oma õppeaja peremees, individuaalne lähenemine, lihtsus kasutamisel, mälutreeningu võimalus õppeprotsessi käigus, võimalus õppida kodus või kontoris, kiiresti suure hulga materjali omandamine , uute avanenud potentsiaalide kasutamise võimalus ja meeldiv teenindus. Hea meelega soovitan seda meetodit ka oma sõpradele. 


Õppekorraldus.


MTÜ SVSS (reg. nr.80362792) Linguajet Mnemo kool (Linguajet Mnemo School) on MTÜ SVSS täienduskoolitusasutus täiskasvanute koolituste läbiviimiseks.

Linguajet Mnemo kool on loodud 2003.a. Linguajet OÜ allüksusena. EMTAK koodid: 85591, 85529, 73201, 6399, 8551, 85601, 72201.

MTÜ SVSS põhitegevuseks on keeleõpe ja inimressursside arendamine - juhindume MTÜ SVSS põhikirjaga, Täiskasvanute koolituse seadusega ja teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega.


Täiendkoolituse valdkonnad:

  • Mälutreening
  • isiksuse areng (üldine ja erialane) 
  • Keeleõpe 
  • Kiirõppemetodil Mnemo tuvustamine ja koolitajate/mälutreenerite ettevalmistamine

Õppetööks on proovitunnid, seminarid, auditoorne ja individuaalne õppetreening. Kursuste teemad on leitavad veebilehe menüüpunkti alt „Õppekavad“,

kus on välja toodud tundide maht ( 45 min / tund). Mälutreeningu koolitusel on kasutusel mõiste "metoodiline tund", mille pikkus on alates 20 minutist kuni 2 tunnini.

Metoodiliste tunnide arv määratakse igale osalejale individuaalselt. Ka individuaalselt õppekava koostatakse. Töö käigus Mnemo-testide alusel korrigeeritakse metoodiliste tundide arvu.


Asjaajamise keel on eesti keel. 


Koolituse läbiviimise kohaks on õppeklassid, raamatukogud, majutusasutuste konverentsiruumid või kodukoht.

Seminarid ja õpetajate/treenerite ettevalmistamine viiakse läbi vastavalt koolituse tellimusele ja kokkuleppele koostööpartneritega.

Mälutreeningu koolituseks iga osalejaga sõlmitakse teenuse osutamise Leping, kus on määratud tema kohustused, tasumise kord ja õppegraafik.


Mälutreeningu alustamiseks on tarvis läbida Proovitunni, mahus 2 akadeemilist tundi. Selle läbiviimine ja koht on kokkuleppel ja võib tellida telefoni või emaili teel. Detaiisemalt saab lugeda sellest võib samuti lugeda veebilehe menüüpunkti alt „Õppekavad“

Õppija õigused ja kohustused on näidatud Teenuse osutamise Lepingus või selle lisades. Lepingu pikenduse taotluse esitab õppija vajadusel. Selleks peab andma avalduse emaili teel või eelnevalt teavitada.


Vaidluste lahendamise kord.

Vaidlused arutakse läbi hea tava põhimõttel ning alustatakse koostööd. Eesti Seadusandlus on aluseks kui kokkuleppe ei ole saavutatud.

Koolituse ja seminari lõpetamise puhul väljastame Tõendi või Tunnistuse. Teadmiste kontrolli või eksami korraldame õppija soovil.


Avatud koolituse õppekavad ja soodustuskampaaniad avaldame kodulehel ja/või partnerite avatud süsteemis.


Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Proovitunnis või seminari ankeedis palume kirjutada nimi, elukoht, e-post, telefon ja isikukood, emakeel ja keelte valdamise enesehinnang (suhtlen, saan aru, räägin vabalt, tahaks õppida). See on vajalik dokumendi vormistamiseks ja aruannete tegemiseks.


Rakendussätted 

Koolituse õppekorralduse kord on kinnitatud 30.novembril 2017.a.

Koolituse lõpetamisel ootame õppijate tagasisidet ja ettepanekuid.